בנקאות השקעותבתוך עולם המיזוגים, הרכישות והשקעות ההון מתמחה סופרוויזר בייזום וליווי עסקאות רכישה ו/או השקעות הון בחברות ומיזמים אשר שוויים נאמד בטווח של כ- 25 מליון ש"ח ועד כ- 150 מליון ש"ח. סופרוויזר עוסקת בייצוג וליווי חברות ורשתות מענפי פעילות שונים לרבות רשתות בתחום המזון, רשתות הסעדה ומזון מהיר, רשתות בתחומי שירותים שונים (פיננסים, פנאי, בריאות) , חברות שייווק הפצה ולוגיסטיקה, מפעלי תעשייה (LOW TEC  ו- MID TEC ) ועוד. 


עבור גופים וחברות בצד ה SELL SIDE (חברות ובעליהן המעוניינים במכירת החברה ו/או פעילויותיה)  ו/או כאילו המעוניינים בגיוס הון -  אנו מציעים תהליך מובנה הכולל:1. ביצוע הערכות שווי של החברה ו/או הפעילות המיועדות למכירה ו/או להן נדרש גיוס ההון - בהתבסס על הבנה 
    מעמיקה של החברה וסביבתה העסקית, ניתוח תוצאות פעילותה בעבר ובהווה ותרגום הפוטנציאל הכלכלי הטמון 
    בה לתחזיות פיננסיות מבוססות.

2.  מיפוי ואיתור גורמי השקעה ו/או רכישה מתאימים ורלוונטיים.

3. ביצוע בדיקות היתכנות ראשוניות מול גורמי השקעה ורכישה פוטנציאליים תוך שמירה מרבית על חשאיות 

    ההליך וחסיון המידע והנתונים.

 

4. הובלת המו"מ בתהליך גיבוש עקרונות מתווה עסקה אופטימאלית.


5.  ליווי החברה בתהליך בדיקת הנאותות (Due Dilligence ).לצד הניסיון בניהול תהליכים כאמור אנו מביאים גם מערכת קשרים ענפה וגישה בלתי אמצעית לגורמי מפתח ומקבלי ההחלטות אצל גופים עסקיים , אנשי עסקים, קרנות השקעה וקבוצות עסקיות גדולות. יכולתנו זו מגדילה משמעותית את סיכויי ההצלחה של התהליכים הללו.עבור גופי השקעה, קבוצות עסקיות ואנשי עסקים אנו מציעים:


 
1. איתור חברות ו/או פעילויות אטרקטיביות המיועדות למכירה ו/או המעוניינות בגיוס הון פרטי.

2. סינון ההשקעות הפוטנציאליות בהתאם לקריטריונים, תחומי עניין ויכולות כפי שמוגדרות על ידי כל גורם ההשקעה.

3. ביצוע בדיקה בדבר מידת ההיתכנות בגיבוש עסקה עם חברה ו/או גורם מוכר - במטרה להימנע מכניסה לתהליכי מו"מ ובדיקות סרק. 

4. פעילות דיסקרטית שאינה חושפת מעבר למידת הצורך את יכולותיו ו/או כוונותיו של גורם ההשקעה.


סופרוויזר אינה עוסקת בתיווך.  אנו מייצגים אר ורק חברות ו/או גופים אותם בחנו וניתחנו לעומק ולאחר שהיכרנו היטב את החברה, בעליה ומנהליה, השתכנענו לגבי רצינותם ויכולותיהם ונוכחנו כי מדובר בהשקעה אטרקטיבית אשר בסבירות גבוהה תניב למשקיע תמורה נאותה והצלחה בהשקעתו.