אשראי באמצעות קרנות


סופרוויזר מתמחה בגיוס הלוואות מאת קרנות הערבויות המובילות בישראל , המסייעות בקבלת הלוואות שסכומן עשוי להגיע עד 15 מליון ש"ח ובתוך כך עוסקת בבניית בקשות האשראי וייצוג חברות מול הגורמים המאשרים וגורמי המימון. 


אנו בסופרוויזר מתמחים בגיוס הלוואות לעסקים מאת הקרן החדשה בערבות המדינה, הקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים וקרן צפונה - דרומה עם דגש על גיוס אשראי בהיקף בינוני וגדול.  


תהליך העבודה כולל בדיקות וניתוחים ראשוניים באשר למידת התאמת החברה לפעילות הקרנות, ריכוז החומרים, כתיבת התכנית העסקית לבקשת ההלוואה על-פי הפורמטים הנדרשים על ידי הקרנות והגורמים המממנים, ניהול ההליכים מול הקרן והגורמים המממנים לכל אורכם וייצוג החברה לאורך כל שלבי המו"מ מול גורמי המימון (לעניין תנאי ההלוואה) עד להעמדת ההלוואה בפועל. 


היתרונות המרכזיים ותרומתה של פעילותנו להליכים ולחברה:


חסכון בזמן ומשאבי לחברה : אנו מבצעים בעבור כל חברה בדיקה ראשונית (ללא עלות) באשר למידת התאמתה למי מהקרנות השונות. 


בדיקה כאמור כוללת את הערכתנו לגבי סיכויי ההצלחה לרבות מידת ההתאמה בין החברה לקרנות השונות ולמגבלותיהן ובכך חוסכים לחברה כניסה לתהליכים במקרים בהם סיכויי ההצלחה נמוכים מידי ו/או במקרים בהם מגבלות הקרנות השונות אינם מתאימים לחברה או שאינם מקובלים עליה. 


מטבע הדברים - דורש תהליך העבודה עצמו איסוף, ניתוח והצגת מידע וחומרים רבים, כתיבת מסמכים, ביצוע והצגת ניתוחים, מתן מענה והבהרות לגורמי בדיקה שונים ותיאום פרוצידוראלי לא מבוטל. 


אנו בסופרוויזר מבצעים את מרבית המשימות הללו במקום ובשם לקוחותינו וממקדים את התעסקות החברה ו/או מנהליה רק במקומות ו/או במשימות בהם נוכחותם ו/או טיפולם האישי - הינם הכרחיים.     


אופטימיזציה בבניה והגשת תכנית גיוס האשראי : לקרנות השונות יתרונות ומגבלות שונים. ניסיוננו הרב והיכרותנו עם טווח האפשרויות והמגבלות בקרנות השונות מאפשרים לנו לבנות עבור כל חברה פתרון יצירתי, בעל תמהיל גיוס אופטימאלי המותאם לצורכי החברה ומגבלותיה.


במקרים מסויימים, ניתן לבנות חבילת אשראי העשויה להגיע עד לכ- 15 מליון ש"ח בהתבסס על הקרנות השונות בלבד !  שיפור משמעותי בסיכויי הצלחת התהליך  : כל בקשת הלוואה באמצעות קרן כלשהיא הינה כבקשת אשראי לכל דבר ועניין. כל הבקשות נבחנות ע"י שורה של גורמים (גופים מתאמים, בנקים, נציגי הקרן ו/או המדינה) שלכל אחד מהם עלולים להיות שיקולים, העדפות ואינטרסים שונים ויש ביכולתו של כל אחד מהם  להשפיע על היקף האשראי שיאושר בסופו של דבר ואף לגרום לדחיית הבקשה. 


לפיכך - כל בקשת אשראי, הניתוחים והחומרים המוגשים ביחד עימה מחייבת חשיבה אסטרטגית והגשה חכמה המתחשבת בכל הגורמים, הדעות, הדגשים והמגבלות השונות וכן משקללת את תפיסת עולמם של כל גורמי ההחלטה וההשפעה השונים. 


ניסיוננו הרב בהתמודדות וליווי תהליכי גיוס בקרנות השונות, היכרותנו עם המגבלות וההעדפות של הגורמים השונים, היכולת לזהות את ה"מוקשים" לאורך הדרך ולנטרלם, הקשר הישיר למקבלי ההחלטות (תוך כדי תהליך הבדיקה ולאחריו) בשילוב עם הרמה המקצועית הגבוהה - מבטיחים שיפור משמעותי בסיכויי ההצלחה של בקשות המוגשות על ידי לקוחותינו באמצעותנו.  

 

יכולת איתור ההצעה הטובה ביותר עבור החברה : בחלק מתהליכי העבודה שפיתחנו ובמסגרת ההבנות שלנו עם הבנקים וגורמי המימון השונים המשתפים במימון באמצעות הקרנות השונות , אנו נוהגים להציג את בקשות האשראי למספר בנקים וגורמי מימון - לשם ביצוע בדיקה ראשונית ובלתי מחייבת - עוד בטרם נכנסה בקשת האשראי להליך הבדיקה הרשמי


הבדיקה נעשית במטרה לאפשר לחברה לקבל את התנאים הטובים ביותר שהיא יכולה לקבל (במונחי ריבית, בטוחות, התניות נוספות ועוד) ולבחור את הגורם שאיתו יהיה לה הנוח ביותר לעבוד.הכנת תשתית לפעילות עתידית או להתפתחות מול הבנק המממן : היכרותנו עם מגבלות הבנקים השונים והעדפותיהם לרבות יחסינו עם הנפשות הפועלות בהם ( בדגש על מקבלי ההחלטות בדרגי ניהול הביניים והדרגים הבכירים), החשיבה, התכנון וההצגה  הנכונים  של תכניות החברה וצורכיה העתידיים - מניחים תשתית נוחה ובריאה להתפתחות עתידית במערכת היחסים שבין החברה לבנק ו/או הגורם  המממן.


להרחבה בנושא גיוס הלוואות באמצעות הקרן בערבות מדינה לחץ כאן.


להרחבה בנושא גיוס הלוואות באמצעות הקרן ההדדית של התאחדות התעשיינים  לחץ כאן.


להרחבה בנושא גיוס הלוואות באמצעות קרן צפונה דרומה  לחץ כאן.